Tempo della storia

Historiallisten tanssien wikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

== Atron kehittämä tanssi Nightwishin Storytime musiikkiin:

 • Kokemuksesta on havaittu, että tanssimusiikki on paras 95% nopeudella normaalista, tai toisin sanoen 5% hidastuksella. Harjoittelussa helpoin on 90% nopeus normaalista.

• Kokoontuminen::

   o Tanssijat kokoontuvat solaan pari kerrallaan. Pareja A, B, C ja D parit.
   o Pari pomppua (ensin kohti paria, sitten eteenpäin).

• Pomppuasekeleet:

   o Parit lähevät sivulle pomppuaskeleeella (toisella jalalla pompitaan ja toisela potkitaan, potkiva jalka ensin.) A ja C parit lähtevät kohti vasenta ja B ja D kohti oikeaa. Parit tulevat takaisin solaan toisen jalan pomppuasekelilla ja jatkavat matkaa toiseen suuntaan. Sieltä he palaavat takaisin solaan taas vaihtaen potkivaa jalkaa.
   o Pari pomppua (ensin kohti paria, sitten eteenpäin).

•Doublet ja cast outit:

   o Double eteen ja taakse A pari johtaa. A ja C tekevät cast outin, ja B ja D:t seuraavat. 
   o Double eteen ja taakse D pari johtaa. B ja D tekevät cast outin ja A ja C:t seuraavat. 

• Neliöt ja piirit:

   o Muodostetaan neliö. Parista kiinni pitäen neliön sivuina ulos, käännös ja takaisin.
   o Muodostetaan iso piiri, joka pyörii myötäpäivään puoli kierrosta. 
   o Neliön sivut menevät jälleen ulos, käännös, ja takaisin. 
   o Iso piiri pyörii myötäpäivään puoli kierrosta.

• Siding:

   o Oman parin kanssa vasen siding.
   o Vastinparin kanssa molemmista käsistä kiinni ja paikkojen vaihto myötäpäivään (eli vasemmalta).
   o Oman parin kanssa molemmista käsistä kiinni ja paikkojen vaihto vastapäivään (eli oikealta).
   o Oikea siding parin kanssa.
   o Vastinparin kanssa molemmista käsistä kiinni ja paikkojen vaihto myötäpäivään (eli vasemmalta).
   o Oman parin kanssa molemmista käsistä kiinni ja paikkojen vaihto vastapäivään (eli oikealta).

• Cast outit ja nelikkojen piirit:

   o Reunimmaiset cast out ja keskimmäiset seuraa. 
   o Nelikkojen piirit, pyörii myötäpäivään (muodostetaan solan mukaisesti)
   o Keskimmäiset (B ja C) cast out ja reunimmaiset (A ja D) seuraa.
   o Nelikkojen piirit, pyörii vastapäivään (muodostetaan solan vastaisesti).
   o Dramaattinen pysähdys. 
   o muodostetaan sola ja moshataan

• Moshaus ja pomppiminen:

   o Parit lähevät sivulle pomppuaskeleeella (toisella jalalla pompitaan ja toisela potkitaan, potkiva jalka ensin.) A ja C parit lähtevät kohti vasenta ja B ja D kohti oikeaa. Parit tulevat takaisin solaan toisen jalan pomppuasekelilla ja jatkavat matkaa toiseen suuntaan. Sieltä he palaavat takaisin solaan taas vaihtaen potkivaa jalkaa.
   o Pari pomppua (ensin eteenpäin, sitten kohti paria)

• Siksak:

   o Miesten siksakheinä.
   o Naisten siksakheinä.
   o Miesten ja naisten siksakheinä samaan aikaan.

• Rivit ja kierrokset:

   o Muodostetaan pitkät rivit solan mukaisesti.
   o Rivit taakse, eteen ja ohitetaan pari vasemmalta. 
   o Vastinparin kanssa myötäpäivään molemmista käsistä kiinni pitäen. 
   o Pitkät rivit taakse, eteen ja ohitetaan oma pari vasemmalta. 
   o Vastinparin kanssa käsistä kiinni ja ympäri vastapäivään. 
   o takaisin solaan

• Goddesses cast outit läpsyillä:

   o A pari aloittaa Goddesses cast outit läpsyillä (eli tehdään molempiin suuntiin)
   o Muodostetaan piiri niin, että D mies ja A mies johtavat omat puolensa kävelevään piiriin josta tulee vastakkain oleva sola. (ei pidetä käsistä)

• Tervehtiminen:

   o Hidas tervehtiminen
   o ripresa vasen, ripresa oikea. (tässä vaiheessa D mies on toisessa päässä ja toisella puolella kuin A mies). 

• Laahaukset:

   o Siirrytään neliömuodostelmaan laahaavilla askelilla (
   o Oman parin kanssa vaihdetaan oikean käden kämmenotteella paikkaa laahaavilla askelilla myötäpäivää. 
   o Pyörähdys oman vasemman olan ympäri laahaavilla askelilla. 
   o Oman parin kanssa vaihdetaan vasemman käden kämmenotteella paikkaa laahaavilla askelilla myötäpäivää. 
   o Oman oikean olan ympäri laahaavilla askelilla.
   o Kohti paria
   o Continenza v. continenza v, potkut (oik, vas, oik.?)
   o Continenza oik, continenza oik, potkut (oik, vas. oik?)

• Kiertelyt ja moshaukset:

   o Miehet menevät vasemman puolen ladyn edestä ja seuraavan takaa keskelle, jossa moshaavat. Palaavat piiriin/neliöön.
   o Naiset menevät oik. puoleisen miehen edestä ja seuraavan takaa keskelle jossa moshaavat. Palaavat piiriin/neliöön.
   o Miehet sama mutta läpsyillä. (Miehet menevät vasemman puolen ladyn edestä ja seuraavan takaa keskelle, jossa moshaavat. Palaavat piiriin/neliöön.)
   o Naiset sama moshauksella. (Naiset menevät oik. puoleisen miehen edestä ja seuraavan takaa keskelle jossa moshaavat. Palaavat piiriin/neliöön.) 
   o Miehet menevät vasemman puolen ladyn edestä ja seuraavan takaa keskelle, jossa moshaavat. Palaavat piiriin/neliöön.

• Rypäs ja vaihtoja:

   o Naiset menevät oik. puoleisen miehen edestä ja seuraavan takaa, ja tarttuvat tätä vasemmasta kädestä. Vaihtavat paikkaa oikealta (vastapäivän). 
   o Vaihdetaan oikean käden otteeseen ja paikanvaihto vasemmalta ohi laahausaskelin(myötäpäivään) 
   o Heinää laahausaskelin, ohitetaan yksi henkilö. 
   o Seuraavaa paria molemmista käsistä kiinni ja pyöritään nopeasti myötäpäivään puolitoista kierrosta.
   o Otetaan seuraavaa paria molemmista käsistä kiinni ja pyöritään nopeasti vastapäivään puolitoista kierrosta.
   o Muodostetaan rypäs keskelle pyörähtäen vasemman kautta ympäri, pomppu ja pieni peruutus.
   o Otetaan samaa paria molemmista käsistä kiinni ja vaihdetaan paikkaa myötäpäivään (vasemmalta).
   o Seuraavan parin kanssa otetaan molemmista käsistä kiinni ja vaihdetaan paikkaa vastapäivään (oikealta). 

• Neliöt, vaihtoja:

   o Mennään neliön sivuina ulos, käännös ja takaisin sisään. 
   o Vastinparia molemmista käsistä kiinni ja paikanvaihto myötäpäivään (vasemmalta).
   o Oman parin kanssa molemmista käsistä kiinni ja paikanvaihto vastapäivään (oikealta). 

• Rivit ja arming:

   o Muodostetaan pitkät rivit (solan vastaisesti). 
   o Taakse riveissä 
   o oikean käden arming, kokonaan ympäri:
     o keskellä keskenään solan yli
     o reunat menevät taakse tekevät keskenään. 
   o Muodostetaan pitkät rivit solan suuntaisesti.
   o vasemman käden arming, vain paikanvaihto: 
     o keskellä keskenään solan yli
     o reunat menevät taakse tekevät keskenään. 

• Portit ja piirit:

   o Palataan neliöön ja heti porteista läpi:
   o A ja D parit menevät oman vasempansa suunnassa olevan parin porttien läpi, myös portit liikkuvat, niin, että parit vaihtavat paikkaa. 
   o Muodostetaan kaksi piiriä porttiparien mukaisesti. Pyörii myötäpäivään. 
   o A ja D parit muodostavat portit joista vasemmalla puolella olevat reunaparit tulevat läpi, myös portit liikkuvat, niin, että parit vaihtavat paikkaa. 
   o Muodostetaan kaksi piiriä porttiparien mukaisesti. Pyörii myötäpäivään.

• Omat cast outit

   o Muodostetaan iso piiri. 
   o Miehet tekevät cast outin seuraavan oikealla puolella olevan miehen paikalle. 
   o Naiset tekevät cast outin seuraavan vasemmalla puolella olevan naisen paikalle. 
   o Miehet tekevät cast outin seuraavan oikealla puolella olevan miehen paikalle. 
   o Naiset tekevät cast outin seuraavan vasemmalla puolella olevan naisen paikalle. 

• Tähdet:

   o Omalle oikea käsi ja ympäri myötäpäivään.
   o miehet muodostavat vas. käden tähden, jossa pyörivät vastapäivään samalla kun naiset jatkavat ulkopiirissä kävelyä myötäpäivään. Naiset kulkevat kolmen miehen ohi (omaa ja seuraavaa ei lasketa)
   o Seuraavaa paria oikeasta kädestä kiinni ja ympäri 3/4 kierrosta, niin että naiset keskelle vasemman käden tähteen. Naiset pyörivät vastapäivään samalla kun miehet jatkavat ulkopiirissä kävelyä myötäpäivään. Miehet ohittavat kolme naista. 
   o Seuraavaa paria oikeasta kädestä kiinni ja paikan vaihto myötäpäivään niin, että päästään taas neliöön. 
   o Muodostetaan kaksi oikean käden tähteä solan vastaisesti. Pyöritään tähdissä myötäpäivään. 
   o Muodostetaan vasemman käden tähdet solan mukaisesti ja pyöritään vastapäivään. 

• Lopetus:

   o Muodostetaan kaksi pitkää riviä solan vastaisesti ja polvistutaan lopetukseen. 

Linkki:

https://www.youtube.com/watch?v=TMgCvj_VVig