Gagliarda

Historiallisten tanssien wikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Italialaisen ja ranskalaisen galliardin erot[muokkaa]

Galliard syntyi 1500-luvun alkupuolella ja pysyi suosikkitanssina n. 100 vuoden ajan. Musiikkimuotona se säilyi kauemminkin. Tanssista on kaksi tyyliä, ranskalainen (gaillarde) ja italialainen (gagliarda). Perusteet ovat samat, mutta tyylit eroavat toisistaan seuraavin tavoin: Gagliardassa eli italialaisessa tyylissä paino jää cadenzan lopuksi etujalan päkiälle; ranskalaisessa cadencessa sen sijaan paino jää (tulkinnasta riippuen) joko tasaisesti molemmille päkiöille tai hieman enemmän takajalalle. Kummassakin tyylissä esiintyy erilaisia hyppyjä ja potkuja, mutta gagliardassa käytetään niiden lisäksi useita muiden myöhäisitalialaisten tanssien askelikkoja (saffice, fioretto, groppo ym.). Italialaisissa lähteissä on myös lukuisia mainintoja pyörivistä liikkeistä, kun taas Thoinot Arbeau ei gaillardea esitellessään puhu pyörähdyksistä. Tällä sivulla on italialaisen galliardin ohjeita, Arbeaun ranskalaista tyyliä esitellään omalla sivullaan.


Gagliardan askelikkoja[muokkaa]

Tässä luettelossa on tavallisimpia gagliardassa käytettäviä liikkeitä (sekä pari harvinaisempaakin). Ne askelikot, joita monissa gagliardakuvauksissa tehdään myös pyörien (in volta tai voltando), on merkitty @-merkillä.


@ balzetto / saltino
pikku hypähdys (paikallaan, eteen, taakse, sivulle tai viistoon).
@ balzo / salto
suurempi hyppy
cadenza
Hyppy, jalanheilautus, laskeutuminen siten, että heilahtanut jalka menee painottomana taakse, paino enimmäkseen etujalan päkiällä. (Takajalankin on koskettava lattiaan.) Kunkin kuvion lopussa on tehtävä kahden iskun pituinen cadenza, joka jättää eri jalan vapaaksi kuin millä koko kuvio aloitettiin. Useamman tahdin pituisissa kuvioissa cadenza ei ole tarpeellinen erikseen joka tahdin lopussa - toisinaan cadenzaaa kuitenkin esiintyy myös kuvioiden keskellä.
cadenza à piedi pari ("tasajalka-cadenza")
Hyppy ilmaan, jalanheilautus, laskeudutaan jalat vierekkäin.
@ campanella (”pikku kello”)
hypähdys oikealle päkiälle ja samalla vas. takapotku, sitten toinen hypähdys & vas. etupotku
capriola
Viuhdo jaloilla edestakaisin hypyn aikana. Joissakin caprioloissa on määritetty, kuinka monta kertaa jalat ohittavat toisensa ilmassa.
corinto
3 ripresa sottopiedeä vasemmalle + vas. trab. (Vrt. saffice ja destice.) (Corinto esiintyy joidenkin ballettojen sellaisessa osassa, jossa musiikkina on gagliarda, mutta ei tehdä varsinaisia gagliarda-kuvioita. Poista tämä huomautus, jos löydät gagliarda-lähteistä parempia esimerkkejä corintosta. - Samu).
costatetto
Ala astua vas. jalalla lyhyt askel vasemmalle, ja kun se on ilmassa, hypähdä oik. jalalla ilmaan, laskeudu vas. päkiälle. Muistuttaa trabuchettoa, mutta hypähdys ajoittuu hieman myöhemmäksi ja on terävämpi kuin trabuchetossa.
destice
2 ripresa sottopiedeä vasemmalle + vas. trab. (Vrt. saffice ja corinto.)
@ fioretto (ordinario)
vasen jalka viedään hypähdyksellä taakse (pääpaino etujalan päkiällä), sitten vas. leikkaa oikean alle ja samalla oik. potkaisee eteen. 2 iskua.
fioretto fiancheggiato
kuten tavallinen fioretto mutta kääntyen viistoon (vas. etuviistoon, kun vas. jalka menee taakse). Ilmeisesti tarkoituksena on edetä hypähdyksellä hieman.
@ fioretto à pie pari ("tasajalka-fioretto")
Heilauta vas. jalkaa sivulle, sitten tuo se takaisin oikean viereen, lopuksi paino vasemmalle jalalle ja oikea jalka irti lattiasta.
@ groppo ("solmu")
hypähdys vas. päkiälle ja samalla oik. jalka ”solmitaan” ristiin vasemman taakse, sama oik., lopuksi vielä vas. Kesto yht. 3 iskua.
passo ("askel")
luonnollinen askel päkiän kautta kokojalalle. Kestona yleensä yksi isku, voi olla myös kaksi passoa iskussa.
passo in aria (”askel ilmaan”)
tavallinen potku eteen
pirlotto / zurlo ("piruetti / pyörähdys")
Lyhyt askel vasemmalla eteen, sitten piruetti vastapäivään vas. päkiän varassa.
@ punta e calcagno (”varvas & kanta”)
Hypähdys oikealle päkiälle ja samalla kosketa lattiaa vas. päkiällä, toinen hypähdys oik. ja samalla kosketa lattiaa vas. kantapäällä (varpaat selvästi irti lattiasta).
ripresa
vasen jalka vasemmalle, ylös päkiöille, oik. jalka vasemman viereen, lopuksi alas. Joissain tilanteissa tarkoittaa ripresa sottopiedeä.
ripresa sottopiede
askel vasemmalle ja oik. jalka vasemman alle/taakse
meza riverenza ("puolitervehdys")
nopea riverenza eli jalka suoraan taakse – ei ristiin! - ja kevyt polvien taivutus & ylös. Joissakin gagliarda-kuvauksissa kuvion keskellä tehdään useampia meza riverenzoja peräkkäin.
saffice
ripresa sottopiede vasemmalle + vas. trabuchetto. (Vrt. destice ja corinto.)
seguito (ordinario) / Caroso ("tavallinen askelsarja")
kolme askelta päkiöillä. (Negrin seguito ordinario on 3 passoa ja spezzato – mitä Caroso kutsuu nimellä seguito semidoppio.)
seguito finto ("hämätty seguito")
lyhyt vasen askel taakse päkiälle, lyhyt oikea askel taakse päkiälle, lopuksi vasen askel takaisin eteen kokojalalle. (Caroson helpoimmassa neljän tahdin kuviossa lopun cadenzan sijaan tehdään koko tahdin pituinen seg. finto.)
@ (seguito) spezzato
Vas. askel, oik. varpaat vas. kantapään alle/taakse, vas. hyvin lyhyt askel. 3 iskua. (Spezzato esiintyy joidenkin ballettojen sellaisessa osassa, jossa musiikkina on gagliarda, mutta ei tehdä varsinaisia gagliarda-kuvioita. Poista tämä huomautus, jos löydät gagliarda-lähteistä parempia esimerkkejä spezzatosta. - Samu).
salto tondo (”pyörivä hyppy”)
Hyppää korkealle ja pyörähdä ilmassa koko kierros vastapäivään, laskeudu kevyesti päkiöille.
salto riverso ”käänteinen hyppy”
Hypähdä oikealla jalalla vasen jalka ilmassa takana . Leikkaa vasemmalla oikean alle ja hyppää korkealle pyörähtäen ilmassa koko kierros myötäpäivään.
sottopiede ("jalka alle")
vapaan jalan varpaat tukijalan kantapään alle. Yksi isku.
trabuchetto
hypähdys vas. päkiälle, oikea jalka jää rennosti hieman eteen - ei ristiin. Kesto vaihtelee, 1-3 iskua. (Vasen trab. = hypähdys vasemmalle

jalalle.)

trito minuto
3 nopeaa hypähdystä vasemmalle siten, että vas. jalka laskeutuu hetkeä aikaisemmin kuin oik.
@ zoppetto
hyppy yhdellä jalalla, toinen jalka ilmassa edessä


Esimerkkejä gagliarda-kuvioista[muokkaa]

Osa näistä esimerkkikuvioista on kuvattu renessanssin tanssioppaissa, osa ei. Koska tanssi on luonteeltaan improvisoiva, on suositeltavaakin muunnella kuvioita sekä luoda omia. Tässä on esitelty useimmista kuvioista vain ns. vasen puoli, mutta symmetriasäännön mukaan sama kuvio toistettaisiin aloittaen oikealla.

Useisiin myöhäisrenessanssin italialaisiin tansseihin kuuluu neljän tahdin pituinen gagliarda-soolo, joka tyypillisesti on tarkoitus improvisoida; tätä silmälläpitäen on hyvä opetella joitain nelitahtisia. Nelitahtiset esimerkit on ryhmitelty tässä oman otsikkonsa alle. Lyhyemmät, lähinnä yhden tahdin, kuviot sopivat hyvin käytettäväksi galliardin tanssimiseen itsenäisenä tanssina (muutoin kuin muun tanssin osana). Monissa näistä esimerkkikuvioista toistetaan samaa liikettä, koska se tekee kuviosta helpomman muistaa, mutta on aivan suotavaa sisällyttää kuvioon eri liikkeitä. Lisää tähän listaan omia kohtalaisen helppoja suosikkikuvioitasi!


Cinque passi ("viisi askelta")
Gagliardan peruskuvio: 1) vas. potku, 2) vas. jalka maahan, 3) oik. leikkaa vasemman alle, 4) oik. potku, 5-6) cadenza.

Yleensä cinque passilla edetään, mutta sen voi tehdä myös paikallaan - tai joissain kuvauksissa jopa sivuttain. Cinque passi on gagliardan etenevä peruskuvio, joten se kannattaa opetella, vaikka onkin hiukan hankalampi kuin ranskalaisen tyylin peruskuvio (4 potkua + cadance); italialaisissa lähteissä ei esiinny vastaavaa pelkistä etupotkuista koostuvaa kuviota, vaan on ilmeistä, että peruskuvio on juuri cinque passi.

Molinello (”pikku mylly”)
cinque passi pyörien vasempaan (1 tahti), ja oikeaan (1 tahti)
Gambata (Lupi & Compasso)
2 vastapäivään pyörivää zoppettoa oik. jalka korkealla, campanella taakse & eteen, cadenza
Sivuhyppyjä (Compasso)
4 hyppyä sivulle + cadenza
Pyörivät hypyt (Compasso)
4 pyörivää hyppyä paikallaan + cadenza, esim. puoli kierrosta per hyppy
Zoppettoja (Compasson helpoimpia)
4 zoppettoa samalla jalalla + cadenza. (Komiikkaa voi lisätä pidentämällä zoppettosarjaa kaksitahtiseksi: 10 zoppettoa + cadenza.)
Pyörivät campanellat (Compasso)
2 pyörivää campanellaa (alkaa takapotkulla) + cadenza: puoli kierrosta per hyppy eli yksi kierros koko campanellalla
Fiorettoja (Compasso)
Eteneviä fiorettoja + cadenza. Yhden tahdin kuviossa 2 fior., kahden tahdin kuviossa 5, neljän tahdin kuviossa 11. Huom. jotta jalkaisuus vaihtuisi, yhden tahdin kuvio on aloitettava oikealla fioretolla.
Pyörivät fioretot (Compasso)
2 pyörivää fiorettoa OV + o cadenza: puoli kierrosta per fioretto. Huom. jotta kuvio vaihtaisi jalkaa, on aloitettava oikealla fioretolla eli niin että oikea jalka menee ensin vasemman taakse.
Zop-zop-riverenza (Compasso)
2 zoppettoa sivuttain oikealle oikea jalka ilmassa, riverenza oik (iskut 3-4), cadenza. Vaihtoehtoisesti zoppetoilla voi hyppiä myös eteen ja taakse, tai niillä voi pyöriä.


Neljän tahdin pituisia gagliarda-kuvioita[muokkaa]

Caroson helpoin 4-tahtinen
Seguito vas. viistoon, seguito oik. viistoon, 2 hidasta trabuchettoa (3 iskua kullekin), lopuksi koko neljännen tahdin aikana seguito finto (poikkeuksellisesti loppuun siis ei tule cadenzaa). Fabritio Caroso kuvaa tämän esimerkkinä neljän tahdin kuviosta, jonka voi tehdä, jos ei keksi muuta.
Caroson helpoin tuunattuna
destice vas (1. tahti), destice oik. (2. tahti), 2 hidasta trabuchettoa (3 iskua kullekin), seguito finto
...vielä edellisen tuunausta
destice vas (1. tahti), destice oik. (2. tahti), 2 hidasta trabuchettoa (3 iskua kullekin), neljännelle tahdille finton sijaan esim. 2 zoppettoa oik. jalka ilmassa, o campanella (heiluu taakse-eteen), cadenza. (Näyttävämmän tästä saa tekemällä neljännelle tahdille gambatan eli pyörimällä zoppetoilla.)
Parin ympäri cinque passeilla + koristekuvio
Parin ympäri kolmella cinque passilla (VOV) + neljännelle tahdille yhden tahdin pituinen koriste (jonka alussa oikea jalka on vapaa), joka jättää oikean jalan vapaaksi. Sitten uudelleen parin ympäri vastakkaiseen suuntaan aloittaen oikealla cinque passilla. Esimerkkejä 4. tahdista: A) 2 oik. campanellaa (o jalka heiluu taakse-eteen-taakse-eteen) + oik. cadenza tai B) 1-3 ta-u-ko, 4-6 capriola (cadenzan sijaan). Keksi lisää! Tätä soveltamalla tarvitsee suunnitella vain yhden tahdin pituinen kuvio luodakseen nelitahtisen kokonaisuuden (jota voi käyttää esim. Nido d'amoren galliard-soolona).
Parin ympäri fioretoilla + koristetahti
Etenevillä fioretoilla parin ympäri kolmella tahdilla (9 fior. VOV-OVO-VOV) + neljännellä tahdilla yhden tahdin koristekuvio, joka jättää oikean jalan vapaaksi. Sitten toinen kierros vastakkaiseen suuntaan aloittaen oikealla jalalla
desticet-groppo-fioretto-groppo
destice vas. (1. tahti), destice oik. (2. tahti), vas. groppo & leikkaus (3. tahti 1-4), vas. fioretto (3. tahti 5-6), o. groppo & leikkaus (4. tahti 1-4), o cadenza